GALLERY

KRABI

จังหวัด กระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ มีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำ หมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค กระบี่นั้นคือดินแดนแห่งขุนเขา ชายทะเล หาดทราย หมู่เกาะ และโถงถ้ำ ที่ติดอันดับต้นๆของประเทศ สามารถมาทั่วชมได้ตลอดทั้งปี

ไม่เพียงแค่ภูมิประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่าเดียว ทั้งประวัติความเป็นมาของกระบี่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนจังหวัดกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการทำไร่ ทำสวน ก็เป็นสเน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้กระบี่เป็นจุดหมายของการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวหลายคนตลอดมา